WITAMY

Zakład Cukierniczy Marek Bladowski powstał 01.04.1979 r i jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 000203 w Urzędzie Miejskim w Zduñskiej Woli.
Początkowa działalność zakładu związana jest wyłącznie z produkcją tradycyjnych wyrobów cukierniczych i lodów sprzedawanych w sklepie firmowym przy zakładzie na ulicy Kościelnej 12.

KATALOG

Bardzo szybko wyroby cukiernicze pochodzące z tego zakładu zdobywają rynek i wiernych klientów. Stosowanie w produkcji tradycyjnych receptur dających wyśmienity smak przyczynia się do ciągłego wzrostu liczby odbiorców.

Z uwagi na stały rozwój firmy oraz poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów właściciel firmy Marek Bladowski otwiera w 1996 roku drugi zakład produkcyjny w Zduñskiej Woli adoptując w tym celu dzierżawiony budynek. Podstawowym produktem są tam pierniki w polewie czekoladowej oraz herbatniki. Zwiększona wydajność, różnorodność produktów, szybka realizacja zamówieñ oraz dostosowanie produkcji do potrzeb rynku powodują ciągłe powiększanie się liczby odbiorców. Modernizacja i usprzętowienie zakładu nie pozwalają jednak w zadowalającym stopniu zaspokoić potrzeb rynku. Brak możliwości rozbudowy zakładu staje się powodem, dla którego Marek Bladowski podejmuje decyzję o budowie nowoczesnego zakładu produkującego herbatniki i pierniki.

W roku 1999 oddany zostaje do użytku nowy zakład produkcyjny o powierzchni 2000m2, wyposażony w nowoczesne maszyny do produkcji wyrobów cukierniczych. Dla pracowników stworzono nowe miejsca pracy wyposażone w nowoczesne i bezpieczne maszyny, udostępniono im obszerną i nowoczesną część socjalną. Budując zakład produkcyjny nadrzędnym celem właściciela było stworzenie takich warunków pracy dla ludzi, by mogli czuć się bezpiecznie i zarazem by praca dawała im satysfakcję. Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego pozwala na poszerzenie produkowanego asortymentu, co daje możliwość zdobycia nowych klientów, a w szczególności rynków zagranicznych.„Firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 3.4.
Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”